Itsensä johtaminen oppivideot

Mitä on itsensä johtaminen?

 

Vahvuudet ja heikkoudet

 

Motivaatio

 

Priorisointi ja ajanhallinta

 

Tavat ja mikrotoimenpiteet

 

Tunnereaktioiden tunnistaminen ja itsesäätely

 

Kalenteri ja tehtävät

 

To do-listat